Zdravotná poisťovňa

Zdravotná poisťovňa Ako si vybrať najvhodnejšiu zdravotnú poisťovňu?
Všetci ju musíme mať, no aj tak sa otázke jej výberu nekladie dostatočná pozornosť. Téma zvolenia vhodnej zdravotnej poisťovne je podľa môjho názoru veľmi dôležitá. Ľudia venujú niekedy viac času pri výbere paušálu, ako zdravotnej poisťovni. Je to správne? Na čo by sme si mali dávať pozor pri rozhodovaní?
Na Slovenskom trhu sú aktuálne tri – jedna štátna a dve súkromné zdravotné poisťovne. Aj keď majú vo veľkej miere určené podľa zákona, ktorý presne hovorí, čo môžu ba priam musia zabezpečiť pre svojich klientov, každý rok sa iniciatívne snažia zavádzať určité novinky. Najbadateľnejším rozdielom je počet zazmluvnených lekárov v okolí poistenca, v čakacích lehotách, či v ochrannom limite na doplatky za lieky. Ďalšie rozdiely môžu byť v rozsahu poskytovaných informácií v rámci internetového prístupu poistenca k jeho údajom, poradenstve v on-line prostredí, ako napríklad kartička, poprípade recept, v mobilnej aplikácii či elektronická pobočka. Ale aj v zľavách poskytovaných u partnerov poisťovní alebo v preplácaní starostlivosti nad rámec zákonom stanoveného rozsahu. Podľa mňa sa poistencom rozhodne oplatí venovať čas študovaniu, ktorá zdravotná poisťovňa im môže najviac vyhovovať. 
Informácie sú základ
Väčšina ľudí sa domáha benefitov, až keď nastanú konkrétne zdravotné komplikácie a potrebujú špeciálnu zdravotnú starostlivosť alebo pomôcku. Práve kvôli tomuto by sa mal každý predom venovať nejaký čas preverovaniu a rozhodovaniu, ktorá zdravotná poisťovňa mu poskytne také služby, aké ho zaujímajú. Veď v dnešnej dobe ľudia bežne vyjednávajú drobné zľavy pri omnoho banálnejších veciach ako je zdravotná starostlivosť. Podľa mojich skúseností ľudia venujú oveľa viac času výberom paušálu či telefónu u telekomunikačného operátora, ako pri výbere zdravotnej poisťovne. Ukazujú to v konečnom dôsledku aj počty poistencov, ktorí každý rok menia poisťovňu. 
Ako je to s prestupom?
Prestupovať medzi poisťovňami môžeme raz ročne do konca septembra, aby sme od januára ďalšieho roku mohli prejsť pod zvolenú poisťovňu. Vhodné je sa pred výberom poisťovne poinformovať o zazmluvnení vašich ošetrujúcich lekárov, poprípade mať poisťovňu, ktorá preplatí aj časť nákladov u nezazmluvnených lekárov a prezistiť si preplácanie užívaných liekov. V dnešnej dobe je taktiež dôležitá moderná, jednoduchá a prehľadná mobilná aplikácia s množstvom funkcií, nonstop bezplatná telefonická komunikácia s lekárom, ktorý mi poskytne náležité inštrukcie. 
Málokto vie, že je aj poisťovňa, ktorá záchranárom sprístupňuje najdôležitejšie informácie o zdravý pacienta a to môžu zachrániť nemálo životov pri zásahu. 
Moje odporúčanie
Na základe dôkladnej analýzy alebo pomocou sprostredkovateľa si vyberte pre vás tú najvhodnejšiu zdravotnú poisťovňu. V prípade pomoci sprostredkovateľa je pre vás pripravený aj benefit nadštandardných vzťahov, ktoré oceníte hlavne pri komunikácii s poisťovňou. 
Foto: Pexels
Zdroj: financnaencyklopedia.sk