Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť

Naozaj ste finančne gramotní?

Financie nás sprevádzajú celým životom či sa nám to páči alebo nie. A práve preto je veľmi dobré ovládať niektoré základne pojmy vo financiách a vedieť s nimi narábať. Tento súbor znalostí sa nazýva finančná gramotnosť.

Finančná gramotnosť je pojem, ktorý je pre mnohých záhadou. Čo to vlastne znamená byť finančne gramotný? Finančná gramotnosť nemá stanovené pravidlá, podľa ktorých je možné určiť, či je človek finančne gramotný alebo nie. Takto znie jej definícia. 

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku dávajú možnosť porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať  v rôznych životných situáciách. 

V zásade platí, že človek by mal byť schopný peniaze zarobiť a ak ich zarobí toľko, aby pokryli jehomesačné výdaje a niečo mu zvýšilo, môže o sebe povedať, že je finančne gramotný.

Finančná gramotnosť je vlastne schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívneriadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojejdomácnosti.

Aké sú základné pravidlá riadenia vlastných finančných zdrojov?

  1. „Nemíňaj viac ako zarobíš.“ Zamysleli ste sa nad tým, že už povoleným prečerpaním na účte porušujete toto prvé pravidlo? Banky nám automaticky ponúknu rezervu, na nepredvídané udalosti. Žiaľ, za túto rezervu platíte banke a ak sa skutočne stane niečo nepredvídané,  môžete sa dostať do veľkých problémov. Na nepredvídané udalosti sú určené iné produkty na finančnom trhu – kvalitné rizikové poistenia.
  2. Sledujte svoje výdavky – na zodpovedné vyhodnotenie vlastných výdavkov je potrebný aspoň 1 rok. Pretože počas roka sú mesiace, keď potrebujete viac peňazí (dovolenky, škola, Vianoce a pod.) a obdobia, keď potrebujete menej peňazí. Zamyslite sa, kde je možné ušetriť.
  3. Rozlišujte čo je aktívum a čo je pasívum. Aktívom je majetok, ktorý peniaze prináša (napr. nehnuteľnosť, ktorú prenajímate). Pasívom je majetok, ktorý vytvára náklady (napr. nehnuteľnosť, v ktorej bývate).

V súvislosti so zvyšovaním vedomostí v oblasti Finančnej gramotnosti je potrebné zamerať sa na trh práce, kde je možné sa uplatniť buď formou zamestnania alebo samo zamestnania – podnikania.

Aj keď sa v dnešnej dobe stretávame s rôznymi formami, ktoré sa snažia naučiť nás finančnej gramotnosti, ba dokonca už sa zavádzajú na školách projekty, ktoré  sa jej venujú, stále nie je výučba povinná. Nebolo by jednoduchšie, keby sme tieto informácie o peniazoch dostávali už v škole?

Ak sa chceme osobne či celá spoločnosť lepšie orientovať v zložitých nástrahách každodenného sveta financií, tak výučba finančnej gramotnosti by mala byť jedným z hlavných predmetov v školách. Zároveň je ale veľmi dôležité, či sa finančnú gramotnosť budeme učiť len od teoretikov, čiže ľudí ktorí ovládajú len teóriu, alebo budeme hľadať skutočných odborníkov, ktorí ju využívajú aj v praxi.  

Foto: Pixabay

Zdroj: financnaencyklopedia.sk